sales@goldlashes.ro
 00 40 744 846 571

Garanție

Răspunderea Gold Lashes şi modalitatea de acordare a garanţiei

 

Răspunderea Gold Lashes este asumată în conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Legea 449/2003. Rezoluţiunea contractului, respectiv restituirea contravalorii produsului se face în condiţiile art. 11 din Legea 449/2003, precum şi art. 12 -15 din OG 21/1992.

Modalitatea prin care se asigură consumatorului garanţia este în primul rând repararea produsului sau înlocuirea produsului dacă repararea nu este posibilă sau disproporţionată. Dacă acest lucru nu este posibil se va asigura restituirea contravalorii produsului.

Măsura reparatorie poate fi stabilita prin negociere comună.

Orice reparare, înlocuire sau rambursare a contravalorii produselor va fi făcută de către Gold Lashes în cadrul unei perioade de maxim 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţa în scris Gold Lashes lipsa de conformitate a produsului.

 

Important!!!

Compoziţia, instrucţiunile de curăţare şi întreţinere, condiţiile de utilizare, precum şi restricţiile aplicabile produsului dumneavoastră se găsesc pe ambalaj, pe etichetă sau în manualul de utilizare al acestuia.

Acestea informaţii sunt specifice produsului dumneavoastră şi este obligatorie consultarea lor.

Vă rugăm sa respectaţi instrucţiunile de întreţinere, ambalare şi utilizarecorespunzătoare produsului achiziţionat, instrucţiuni menţionate în documentele însoţitoare acestuia. În situaţia nerespectării acestora (a instrucţiunilor de întreţinere, ambalare şi utilizare) se pierd toate drepturile generate de garanţie.

Garanţia se acordă dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare.

 

Garanţia nu se acordă în următoarele situaţii:

- Produsele au fost depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curăţate prin metode improprii sau cu substanţe neadecvate.

- Garanţia nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor părţi componente în urma expunerii la soare sau la o altă sursă puternică de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamităţi, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiţii de umiditate, curăţarea cu substanţe neadecvate;

- S-a intervenit asupra produsului sau s-a reparat sau modificat